МІЖНАРОДНА ДОСТАВКА НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ

Небезпечні вантажі – це предмети, речовини або рідини, які становлять потенційну загрозу для людського здоров’я або майна під час транспортування.

Перевезення небезпечних вантажів передбачає дотримання єдиних правил, що застосовуються до доставки товарів такого типу будь-яким видом транспорту.

Правила перевезення небезпечних вантажів регулюються рекомендаціями ООН, ІАТА та кодексом Міжнародної морської організації. У цих актах описано, яким чином слід обробляти, пакувати, маркувати і транспортувати небезпечні вантажі.


НЕБЕЗПЕЧНІ ВАНТАЖІ: КЛАСИФІКАЦІЯ

Існує дев’ять класів небезпечних вантажів:

КЛАС 1: ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ І МАТЕРІАЛИ

Матеріали, які швидко спалахують або вибухають внаслідок хімічної реакції. Вони завдають катастрофічних пошкоджень, виділяючи величезну кількість газу, тепла і світла.

Підклас 1.1: Вибухові речовини з небезпекою вибуху масоюЙмовірність знищення всього вантажу практично миттєво.

Підклас 1.2: Вибухові речовини з небезпекою розкидання. Можуть спричинити розкидання уламків.

Підклас 1.3: Пожежонебезпечні вибухові речовини. Можуть швидко займатися, частково вибухати, розкидаючи уламки, але не вибухають масою.

Підклас 1.4Речовини або матеріали з невеликим ризиком займання або розкидання евисока ймовірність вибуху, здебільшого всередині вантажу, без вибухання вмісту упаковки і розкидання

Підклас 1.5: Нечутливі речовини з небезпекою вибуху масою. Нечутливі, але несуть загрозу вибуху масою. Необхідно дотримуватися правильних умов перевезення, щоб уникнути займання.

Підклас 1.6: Украй нечутливі матеріали, речовини. Низький потенціал займання, без загрози вибуху.

Небезпечні вантажі класу 1: боєприпаси, феєрверки, піротехніка, сигнальні ракети, детонатори, вибухівка, легкозаймисті речовини, тротил, циклон, ПЕНТ (поліетилен високої щільності).


КЛАС 2: ГАЗИ

Субстанції, що перетворюються на газ при 20 °C і нормальному атмосферному тиску, речовини з тиском пари 300 кПа або вище при 50 °C, а також предмети, які містять ці речовини.

Підклас 2.1: Легкозаймисті гази. Займаються, контактуючи з джерелом вогню (ацетилен або водень) і змішуючись із повітрям.

Підклас 2.2: Негорючі гази. Кріогенні газоподібні речовини і рідини -100 °C і нижче, ракетне паливо, зріджені, стислі в розчині гази, задушливі і окислювальні. Неотруйними стисненими газами, які не становлять загрози займання, можуть бути будь-які речовини, що здійснюють в упаковці абсолютний тиск 280 кПа або вище при 20 °C.

Підклас 2.3: Токсичні гази. Можуть травмувати легені під час вдихання і призводити до летального результату. Токсичний газ – пароподібна речовина, що випаровується при тиску 101,3 кПа і температурі 20 °C. Вона отруйна або ймовірно токсична при значенні ЛК₅₀ не більше 5000 мл / м³.

Небезпечні вантажі 2 класу: вогнегасники, аерозолі, газові балончики, розчин для амонізації добрив, інсектициди, холодоагенти, запальнички, ацетилен, оксіацетілен, сполуки азоту, гелію, водню, кисню, бутан, пропан, етан, метан, диметиловий ефір, пропен, пропилен, етилен.


КЛАС 3: ЛЕГКОЗАЙМИСТІ РІДИНИ

Легкозаймисті при температурі 61 °C і вище. Верхня межа ООН для класу 3 зазвичай становить 60 °C, вище цього температурного показника речовину перевозити не дозволяється. Легкозаймисті рідини діляться на 3 підгрупи:

○  з температурою спалаху нижче -18 °C;

○  з температурою спалаху від -18 °C до 23 °С;

○  з температурою спалаху від 23 °C.

Небезпечні вантажі класу 3: ацетон, клей, дизпаливо, фарби, лаки, парфумерні продукти, рідке біопаливо, кам’яновугільна смола, нафта, газойль, сланцева олія, смоли, скипидар, карбаматні інсектициди, хлорорганічні і фосфорорганічні пестициди, складні і прості ефіри, етанол, бензол, бутанол, діхлорпропен, діетиловий ефір, ізобутанол, метанол, октанол.


КЛАС 4: ЛЕГКОЗАЙМИСТІ ТВЕРДІ РЕЧОВИНИ

Виділяють легкозаймисті гази або можуть займатися самі по собі, вступаючи в контакт з водою.

Підклас 4.1: Тверді десенсибілізовані вибухові речовини,, легкозаймисті тверді та самореактивні речовини.

○  самореактивні (термічно нестійкі) матеріали – субстанції у вигляді пасти, вироби в гранулах, порошки;

○  десенсибілізовані вибухові речовини – тверді матеріали, схильні до швидкого займання від зовнішніх іскор або полум’я, через тертя. Схильні до хімічного розпаду, внаслідок підвищення температкрних показників, ударів або при недостатньому розведенні.

Підклас 4.2: Самозаймисті речовини. Спалахують, змішуючись з киснем. Бувають твердими або рідкими. Умови зберігання передбачають герметично закриту упаковку або зберігання в рідкому вигляді під інертним газом.

Підклас 4.3: Легкозаймисті речовини, що вступають у контакт з водою. Виділяють їдкий газ при контакті з H2O у вигляді пари або рідини. Щоб уникнути займання, потрібно зберігати речовини подалі від вологи.

Небезпечні вантажі 4 класу: лужні метали, металеві порошки, фосфід алюмінію, натрієві батареї, запальнички, сірники, вугілля, целулоїд, церій, копра, масляні волокна, фероцерій, оксид заліза, металдегід, нітроцелюлоза, фосфор, сірка.


КЛАС 5: ОКИСЛЮВАЧІ ТА ОРГАНІЧНІ ПЕРОКСИДИ

Вступають у реакцію з органічними пестицидами і киснем.

Підклас 5.1: речовини, що окислюють (агенти). Стають хімічно активними через високий вміст кисню. Можуть реагувати з пальними матеріалами і викликати спалах. Істотне підвищення температурних показників може призвести до вибуху.

Підклас 5.2: Органічні пероксиди. Їх молекула складається з органічного вуглецю, зв’язаного з пероксидом, поєднання яких здатне спалахнути. Ці речовини при температурних порушеннях можуть розкладатися, що призводить до неконтрольованого горіння.

Небезпечні вантажі 5 класу: аміачно-нітратні добрива, хлорати, нітрити, перхлорати, перманганати, персульфати, хімічні генератори кисню і т.д.

КЛАС 6: ТОКСИЧНІ ТА ІНФЕКЦІЙНІ РЕЧОВИНИ

Можуть нашкодити здоров’ю людей або тварин при неправильних умовах перевезення.

Підклас 6.1: Токсичні речовини. Можуть призвести до смерті або нашкодити здоров’ю людини, коли їх вдихають, проковтують або наносять на шкіру.

Підклас 6.2: Інфекційні речовини Містять патогенні мікроорганізми – бактерії, віруси, рикетсії, паразити і грибки, або інші агенти, здатні викликати захворювання у людей та інших тварин.

Небезпечні вантажі 6 класу: біомедичні відходи, біологічні зразки, барвники, карбаматні пестициди, алкалоїди, аліл, кислоти, арсенати, арсеніти, ціаніди, тіоли, меркаптани, крезоли, з’єднання барію, сполуки миш’яку, берилію, свинцю, ртуті, нікотину, селену,


КЛАС 7: РАДІОАКТИВНІ МАТЕРІАЛИ

Радіоактивним називають будь-який матеріал, який містить радіонукліди з питомою активністю вище 2 нКі/г.

Радіонуклід – це атом з нестабільним ядром, схильний до радіоактивного розпаду.

Небезпечні вантажі 7 класу: радіоактивні руди, медичні ізотопи, урановий концентрат, прилади для вимірювання щільності, суміш продуктів розподілу, об’єкти з поверхневим радіоактивним забрудненням, ізотопи цезію, іридію, америцію, радію, урану, гексафторид урану.

Компанія TG Primavera працює з небезпечними вантажами усіх класів. Наші фахівці пройшли міжнародну сертифікацію IATA і знають всі нюанси оформлення відповідної документації, правила пакування та перевезення товарів даного типу.


КЛАС 8: ЇДКІ ТА КОРОЗІЙНІ РЕЧОВИНИ

Руйнують або пошкоджують живі тканини, а також матеріали під час контакту.

До корозійних речовин відносять: акумуляторні кислоти, ртуть, акумуляторну рідину, касети паливних елементів, барвники, рідину для вогнегасників, формальдегід, фарби, алкілфеноли, аміни, поліаміни, сульфіди, полісульфіди, хлориди, хлорсилани, бром, циклогексиламін, соляна, сірчана, азотна кислоти, фтористий водень, йод, морфолин.


КЛАС 9: ІНШІ НЕБЕЗПЕЧНІ ВАНТАЖІ

У цей розділ включені небезпечні речовини і предмети, що не належать до вищезгаданих класів. Це екологічно небезпечні речовини, субстанції, які перевозять при підвищених температурах, генномодифіковані організми, намагнічені предмети тощо.

Небезпечні вантажі 9 класу: сухий лід, гранульований полістирол полімер, аміачно-нітратні добрива, крокидолит, іонно-літієві батареї, літієво-металеві батареї, двигуни на паливних елементах, небезпечні вантажі в приладах, генетично модифіковані організми і мікроорганізми, комплекти хімічних речовин, аптечки першої допомоги, рятувальні засоби, модулі подушок безпеки, пластмасова формовочна маса, продукти з рицини, поліхлоровані біфеніли, поліхлоровані терфеніли, дібромдіфторметан, бензальдегід.

Компанія «TG Primavera» допоможе оформити і перевезти небезпечні вантажі будь-якого класу. Ми організовуємо роботи із завантаження та розвантаження, готуємо вантажі до перевезення, маркуємо відповідно до класифікатора (знаки небезпеки IATA), реєструємо та декларуємо вантаж, допомагаємо отримати дозвіл на перевезення небезпечних вантажів, дотримуємося вимог з покування та зберігання.


Є ПИТАННЯ?

Якщо у вас залишилися питання або ви хочете дізнатися тарифи, будь ласка, заповніть форму – і наші фахівці зв’яжуться з вами найближчим часом.